Hospodaření s energií

Vedení společnosti se rozhodlo v roce 2020, že zlepší své procesy zaměřením se na úspory energií a to ve všech výrobních i ostatních činnostech. Společnost se v maximální šíři snaží využívat výrobní a skladovací technologie. Cílem zlepšení je dosahovat každoroční zlepšování energetické hospodárnosti. Nastavené postupy a získané výsledky byly ověřeny certifikačním orgánem v prosinci roku 2020 a získáním certifikátu ISO 50001.

Společnost Denso Czech s.r.o. se zavazuje k plnění nastavených zásad a ověřování jejich účinnosti v celém integrovaném sytému.