životní prostředí

Společnost DENSO Czech ještě jako společnost ASMO se rozhodla rozšířit systém kvality v roce 2004 o systém se zaměřením na ochranu životního prostředí. Zavedené postupy ve výrobních i obslužných činnostech byly zlepšovány zaměřením se na šetrné nakládání s chemickými látkami a snižování produkce odpadů a obalů. V roce 2005 byly postupy podrobeny certifikačním procesům. Společnost splnila všechny požadavky normy ISO 14001 a získala certifikát potvrzující správnost postupů. Od roku 2005 je pravidelně společnost podrobována dozorům certifikačního orgánu a tím stále potvrzuje zlepšování environmentální výkonnosti. Ochrana životního prostředí patří mezi základní pilíře podnikání společnosti DENSO Czech.

Společnost Denso Czech s.r.o. se zavazuje k plnění nastavených zásad a ověřování jejich účinnosti v celém integrovaném sytému.