Filosofie společnosti

FILOSOFIE SPOLEČNOSTI DENSO Czech

  • Inovativním přístupem tvořit budoucnost.
  • Kvalita našich výstupů je samozřejmost, ne sen.
  • Bezpečnost není jen heslo, je to hlavní podmínka pro jakoukoli aktivitu.
  • Odpovědnost vůči životnímu prostředí je přirozeným aspektem každé naší činnosti.
  • Být respektovaným partnerem všem zainteresovaným stranám.
  • Není důležité být vidět, ale pomáhat tam, kde je třeba.
  • My jsme systém, kde každý má svou roli a přispívá tak k funkčnosti.

POSLÁNÍ A VIZE

1. Motivovat lidi a budovat společnost

My DENSO Czech považujeme za důležité dát lidem příležitost.
Naše společnost se rozvíjí díky svým zaměstnancům a zákazníkům.
Neustálé sebezdokonalování je základem prosperity.

2. Spolehlivost

Respektujeme individualitu.
Jsme hrdi na důvěru svých zákazníků.

3. Kreativita

Zaměstnanci překonají všechny překážky.
Přijímáme nové výzvy a zdokonalujeme své výrobky.

4. Přínos pro region

Naše společnost je dobrým občanem regionu.
Pomáháme všem zaměstnancům DENSO Czech uskutečňovat jejich sny.