Vzdělávání

Rozvoj a vzdělávání našich zaměstnanců je jedním z pilířů společnosti.

Cesta zaměstnance za zvýšením svých znalostí a dovedností začíná v den jeho nástupu, kdy formou vstupního školení obdrží potřebné informace z mnoha oblastí tak, aby se adaptace podařila a zaměstnanec mohl zvládnout působení ve společnosti a zahájit tak svou kariéru.

V dalším období prochází každý zaměstnanec cestou plánovaných školení, která se liší dle náročnosti své pozice a také na základě plánu karierního růstu ze strany nadřízených pracovníků a personálního oddělení společnosti.

Využíváme různé formy vzdělávání od interních zaškolení, přes nabídku školení připravovaných a nabízených ze strany DENSO
(v regionálním i globálním měřítku) až po sofistikované a profesionální externí školení a vzdělávací programy.

V realizaci školení nám pomáhá zázemí Tréninkového centra, které nabízí prostory pro nejrůznější druhy školení a prezentací včetně oblasti pro testování praktických dovedností zaměstnanců. Interaktivní projektor a učebna IT rozšiřuje nabídku o možnost vzdělávání v technických a IT znalostech a dovednostech.

 

Vzdělávací miítnost

Vzdělávání