výrobky

EGR (Exhaust Gas Recirculation)

EGR (Exhaust Gas Recirculation)

EGR (Exhaust Gas Recirculation) EGR slouží k recirkulaci spalin, tedy k opětovnému nasátí plynů odváděných do výfukového prostoru. Je součástí soustavy dílů, jejíž funkcí je snížení emisí oxidů dusíku.

Alternátor

Alternátor

Slouží jako generátor elektrické energie pro vozidlo. Je uveden do provozu nastartováním motoru a zároveň s tím je odpojena autobaterie. Alternátor generuje elektrickou energii nezbytnou nejen pro základní funkce vozu, ale i např. stěračového systému, ovládání oken, autorádia atd.

Power window

Power window

Motor pro stahování oken vozidla. Podle reakce na cizí předmět v prostoru okna při zavírání rozlišujeme dva základní typy tzv. Smart a Normal.

Startér

Startér

Motor sloužící k uvedení motoru do pohybu (k jeho nastartování). Jeho hlavním účelem je krátkodobé překonání odporu motoru k dosažení otáček potřebných k zahájení spalování pohonných hmot.

Blower motor ( ventilátor )

Blower motor (ventilátor)

Motor sloužící k pohonu ventilátoru pro výměnu vzduchu v prostoru kabiny vozu. Dle navolené teploty vzduchu do prostoru vozu motor řídí rychlost výměny (typ climatronic).

Stěračový systém

Motor & link (stěračový systém)

Pohonná jednotka stěračů (stíracích ramen) předního okna vozu. Liší se pro vozy s pravostranným a levostranným řízením.

Stírací rameno

Arm & Blade (stírací ramena)

Sestava dílů zajišťující výhled v zorném poli řidiče. Primárně slouží k odstranění vody ze okna. Jejich použití je od osobních automobilů až po letadla.