Historie

Historie

DENSO

Od 1.4.2019 probíhalo sloučení firmy ASMO do DENSO koncernu, pro náš závod završeno oficiální změnou jména společnosti na DENSO Czech s.r.o. od 1.10.2019. Se změnou souvisí i nový strategický plán pro náš závod a budoucí zaměření více na skladování a logistiku. Účast zástupců našeho kroužku kvality z oddělení výroby na evropské soutěži QCC v závodě DENSO v Liberci. Úspěšně proběhla certifikace podle normy ISO 50001:2018 (Systém managementu hospodaření s energií).